Nastava

04/07/2018

Lenta vremena

Lenta vremena Da bi deca shvatila kako se hronoloski beleže i pamte događaji, koristi se lenta vremena. Da bi im potpuno bilo jasno kako se koristi […]
04/07/2018

Čitanje geografske karte

Čitanje geografske karte Čitanje i snalaženje na karti. Počnite sa decom, što ranije.  Kakav je reljef, koliko vode ima, čime bi mogli ljudi ovde da se […]
04/07/2018

Ćelija i NTC sistem učenja

Ćelija i NTC sistem učenja U cilju upoznavanja predmetnog nastavnika biologije, kao i  sa organizacijom nastave viših razreda, održan je čas – Korelacija predmetne i razredne […]