PREDAVANJA I KONFERENCIJE

04/07/2018

UNICEF –  Škola bez nasilja, konferencija

UNICEF –  Škola bez nasilja, konferencija Na konferenciji smo se bavili pitanjima kako je do sada realizovan projekat „Škola bez nasilja“ i koji su to predlozi, […]
04/07/2018

Predavanje na Učiteljskom fakultetu u Beogradu

Predavanje na Učiteljskom fakultetu u Beogradu Na Učiteljskom fakultetu u Beogradu je sudentima – budućim učiteljima, održano predavanje  autorskog rada “Planinarenje sa decom”, gde je predstavljen […]
04/07/2018

Međunarodna naučno-stručna konferencija “Darovitost – prepoznavanje I podrška”

Međunarodna naučno-stručna konferencija “Darovitost – prepoznavanje I podrška” Autor rada I predavač na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji “Darovitost – prepoznavanje I podrška”, u organizaciji MENSA […]
04/07/2018

Naučni skup Holipri 2017

Naučni skup Holipri 2017 Održano predavanje autorskog rada na naučnom skupu Holipri 2017, na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu, koji je akreditovan […]
04/07/2018

Predavanje na Filološkom fakultetu u Beogradu

Predavanje na Filološkom fakultetu u Beogradu 21.11.2017., održala predavanje autorskog rada  na Filološkom fakultetu u Beogradu, u okviru predmeta Primenjena lingvistika, na temu ” Višestruke inteligencije […]